Special ISIS Aanvraagformulier

Verzekeringsdocumenten en relevante links
Negatieve reisadviezen & Aanpassingen in verband met de corona crisis

Biedt de Special ISIS dekking in gebieden met een negatief reisadvies met Code Geel?

 • Ja, de Special ISIS biedt dekking in gebieden waar code geel is afgegeven. Er is ook dekking voor medische kosten voortkomend uit een coronabesmetting

Biedt de Special ISIS dekking in gebieden met een negatief reisadvies met Code Oranje?

 • Ja de Special ISIS biedt dekking in gebieden waar code oranje is afgegeven.
 • In het geval dat code oranje is afgegeven vanwege een epidemie blijft de Special ISIS verzekering dekking bieden voor schade die verband houdt met de epidemie. De schade moet wel onder de dekkingsgebieden vallen. Als je bijvoorbeeld het land niet kan verlaten omdat er geen vluchten gaan vanwege lokale overheidsmaatregelen, is dit niet gedekt.

Biedt de Special ISIS dekking in gebieden met een negatief reisadvies met Code Rood?

 • Ja, de Special ISIS biedt ook dekking bij een negatief reisadvies waar code rood is afgegeven tot het moment dat je redelijkerwijs in staat bent geweest om het gebied te verlaten.
 • Hierna gelden dan de volgende beperkingen (tenzij specifieke afspraken met je JoHo verzekeringspartner):
  • De vergoeding voor geneeskundige kosten incl. eventuele medische evacuatie is maximaal € 75.000,-.
  • De vergoeding voor het transport van het stoffelijk overschot is maximaal € 10.000,-.
  • De vergoeding bij overlijden of invaliditeit door een ongeval vervalt (Special ISIS voorwaarden, artikel 4) 

Meer lezen

Zie Special ISIS verzekering: Problemen aanpakken & Corona consequenties

Uitleg aanvraagproces
 1. Doorloop de stappen om je gegevens in te vullen: reisgegevens, dekking, premie, persoonlijke gegevens, reisgenoten, contactpersonen, betaling en acceptatie
 2. Maak gebruik van de uitleg per stap
 3. Klik op 'Indienen en verzenden' nadat je alle gegevens hebt ingevuld
  • let op bij sommige browsers krijg je niet direct in beeld welke vragen je bent vergeten, scroll dan even naar boven en dan verschijnen alle velden die je nog moet invullen met een rode omcirkeling
 4. Kijk na het indienen de automatische mail die je ontvangt nog even goed door
 5. Ga verder met de voorbereidingen voor je vertrek naar het buitenland

Polisvoorwaarden

1 - Verzekeringsaanvraag starten

Wat wil je aanvragen?

Verzekering aanvragen voor een verzekerde die al in het buitenland is

 • In principe is het niet mogelijk om reisverzekeringen vanuit het buitenland af te sluiten. De special ISIS verzekering maakt het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden toch de verzekering af te sluiten om op deze wijze met name de groep reizigers die langer in het buitenland wil verblijven van dienst te kunnen zijn.
 • De belangrijkste vereisten bij afsluiten vanuit buitenland:
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit en bent niet ouder dan 39 jaar.
  • Je verblijft op moment van aanvraag niet in een land met reisadvies code rood.
  • Je laat de verzekering per direct ingaan en je verklaart dat er in de afgelopen periode niets gebeurd is waaruit mogelijk een claim te verwachten valt.
  • Je bent van plan voor langere tijd in het buitenland te blijven, sluit de verzekering af voor minimaal 3 maanden en keert binnen (ongeveer) 3 jaar weer terug naar Nederland.
  • Je bent je er van bewust dat er bij medische calamiteiten een definitieve terugkeer naar Nederland moet plaatsvinden.
  • Je verblijft niet in het buitenland in het kader van een vaste baan, als expat of als emigrant.

2 - Verzekeringsduur, bestemming en activiteit aangeven

2.1 - Soort reis en activiteiten aangeven
Uitleg vertrekdoel
 • Je kunt hier aangeven wat het doel is van het vertrek naar het buitenland.
 • Gaat de verzekerde via een partnerorganisatie van JoHo op pad, geef dan aan welke organisatie dat betreft, zodat er in geval van nood goed geholpen kan worden.
 • Gaat de verzekerde ook werkzaamheden verrichten tijdens de reis, geef dit dan aan in dit onderdeel en specificeer dit later ook bij het onderdeel 'dekking en premie'.
Uitleg werkzaamheden
 • Door de uitoefening van beroepswerkzaamheden als hier bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren aan zijn verbonden, kan de dekking van de verzekering vervallen.
 • Dit betreft o.a. technische werkzaamheden, offshore werk, journalistieke werkzaamheden, uitvoerende bouwwerkzaamheden, werken met gevaarlijke machines, medische werkzaamheden, werken met wilde dieren en overige werkzaamheden voor zover hieraan bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren zijn verbonden.
 • Ga je genoemde werkzaamheden uitvoeren, neem dan contact op met JoHo.
Geef een indicatie van hoelang de verzekerde van plan is om in het buitenland te verblijven
Via welke organisatie is de reis, activiteit of het verblijf geregeld?
2.2 - Soort werk of activiteiten aangeven
Gaat de verzekerde werkzaamheden verrichten en zo ja welke?
Gaat de verzekerde bij een project of organisatie actief zijn (studeren, stagelopen, werken, vrijwilligerswerk doen)?
2.3 - Duur van de verzekering aangeven
Extra uitleg data

Vertrekdatum

 • Wanneer de vertrekdatum nog niet exact bekend is dan kan een verwachte vertrekdatum worden aangegeven.
 • Tot een week voor daadwerkelijk vertrek kan de vertrekdatum nog worden verschoven. Maximaal 7 dagen eerder of maximaal 14 dagen later.

Afloopdatum

 • Je kan de Special ISIS verzekering voor minimaal 2 maanden (60 dagen) en maximaal 48 maanden (4 jaar) afsluiten

 • Ben je van plan korter naar het buitenland te gaan dan 2 maanden, met een JoHo partner die daar specifieke afspraken over heeft gemaakt, dan wordt daar bij je aanvraag rekening mee gehouden. Je kunt dit melden in het tekstveld over je reisplan.

 • Ben je van plan langer naar het buitenland te gaan, vul dan het adviesformulier

 • Sluit je de verzekering af tot met je terugkeer naar Nederland vergeet dan niet de datum te kiezen van je aankomst in Nederland, dat is niet altijd dezelfde datum als je dag van vertrek naar Nederland.

Verlengen

 • Per keer kun je de Special ISIS verlengen voor een maximum van 12 maanden. Als je vóór de afloopdatum je verlengverzoek doorgeeft, kan de verzekering worden voortgezet.

 • De verzekeringnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig verlengen van de verzekering. Wel kan gebruik worden gemaakt van de JoHo verlengingherinneringsservice.

Afsluiten vanuit België

 • Ben je in België woonachtig, dan kan de Special ISIS verzekering alleen worden aangevraagd met de medische dekking All-in en voor minimaal 4 maanden en 1 dag.
De ingangsdatum is de datum van vertrek uit Nederland. Indien je al in het buitenland bent, neem dan de datum van verzending ('vandaag') als ingangsdatum van je verzekering.
Geef aan tot en met welke dag de verzekering moet worden afgesloten. Vanuit Nederland is de minimale aanvraagduur 2 maanden (zie de uitleg voor de uitzonderingen). Per keer kun je de Special ISIS aanvragen voor een maximum van 12 maanden, en blijven verlengen tot het maximum van 4 jaar.

3 - Verzekeringsdekking en premie bepalen

3.1 - Soort dekking en premie kiezen
1 - Ik kies Europa- of Werelddekking
2 - Ik kies Super- of Standaarddekking
3 - Ik kies onderstaande dekking voor ziektekosten

Bevestig je dekkingskeuze

Let op: de keuze voor 'Basis' biedt geen dekking voor ziektekosten. Kies je voor ' Basis' dan kan je gedurende de looptijd van je verzekering niet meer wijzigen naar ' Extra' of ' All-in'.

Let op: de gekozen dekkingscombinatie is ongeldig. De dekking 'Wereld incl VS' is niet mogelijk in combinatie met 'Basis'

Uitleg bij de drie keuzes die je moet maken bij het kiezen van je dekking, je premie & de kosten

Wereld- of Europadekking kiezen

Werelddekking + VS

Kies je voor 'Wereld' dekking + VS dan is er dekking in alle landen van de wereld en dekking in de Verenigde Staten

 • Ook als de verzekerde tijdelijk gaat werken, vrijwilligerswerk gaat doen, stage gaat lopen of gaat studeren, dan blijft de dekking geldig
 • Een verzekering met Werelddekking incl. de VS kan maximaal tot 45 jarige leeftijd aangehouden worden.

Werelddekking

Kies je voor 'Wereld' dekking dan is er dekking in alle landen van de wereld en beperkte dekking in de Verenigde Staten (VS).

In de Verenigde Staten is er dan dekking:

 • tijdens een stopover: maximaal 2 dagen.
 • tijdens toeristische en backpackreizen: maximaal 14 dagen dekking
 • tijdens toeristische en backpackreizen van langer dan 6 maanden: maximaal 90 dagen dekking gedurende de totale verzekerde periode inclusief verlengingen

Europadekking

Kies je voor Europadekking dan is er alleen dekking in de volgende gebieden:

 • De Europese landen inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira
 • De niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.
 • De dekking geldt ook in Rusland, tot de Oeral en de Kaukasus.
 • Ook zee­reizen tussen de genoemde gebieden vallen onder de dekking
Super- of Standaarddekking kiezen

'Standaard', 'Super' of 'Super+' dekking?

 • Bij 'Standaard' betaal je de laagste premie
 • Bij 'Super' heb je ten opzichte van Standaard o.a. een hogere dekking en lager eigen risico bij bagage; dekking voor je mobiele telefoon en rechtsbijstand; geen eigen risico bij medische kosten; hogere dekking bij o.a. ongevallen, aansprakelijkheid, en opsporings- reddingskosten.
 • Bij 'Super+' heb je ten opzichte van Super o.a. de hoogste dekking en geen eigen risico bij bagage en de hoogste dekkingen voor mobiele telefoon, rechtsbijstand en ongevallen
All-in-, Extra- of Basisdekking voor je ziektekosten kiezen

All-in:

'All in' kies je als de dekking van de Nederlandse zorgverzekering bij de verzekerde vervalt of mogelijk komt te vervallen tijdens je verblijf in het buitenland

Bijvoorbeeld

 • bij betaald werk in het buitenland
 • bij reizen en werken (Working Holiday) langer dan 3 maanden
 • bij een betaalde stage in Europa en '1e werkdag' landen zoals Canada, Japan, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten en Zuid-Korea
 • bij reizen zonder geldige Nederlandse zorgverzekering
 • 'All in' kies je ook als de verzekerde in België woonachtig is (er zijn binnen deze verzekering dan geen andere opties)
 • NB: 'All in' kan afgesloten worden tot de leeftijd van 55 jaar. Als je ook volledige medische dekking wilt in de VS dan is de maximumleeftijd 45 jaar

Extra:

'Extra' kies je als je wilt dat de Nederlandse zorgverzekering van de verzekerde wordt aangevuld tot de kostprijs van de ziektekosten in het buitenland. In veel landen kunnen de kosten van de medische zorg een stuk hoger zijn dan de vergoeding die je van de Nederlandse zorgverzekering daarvoor krijgt.

Bijvoorbeeld

 • bij reizen en werken (Working Holiday) korter dan 3 maanden
 • bij een lange of wereldreis
 • bij een onbetaalde stage in het buitenland
 • bij een vrijwilligerswerk in het buitenland
 • bij een studie in het buitenland
 • bij een taalcursus in het buitenland

Basis:

'Basis' kies je als er geen dekking voor de ziektekosten en medische zorg nodig is

 • Bijvoorbeeld omdat de verzekerde al volledig en geldig is verzekerd voor zorg

Premies, Toeslagen & Kortingen

 

Toeslagen:

 • Voor verzekerden vanaf 36 jaar, wordt een toeslag berekend van 10%.

Algemene kortingen:

 • Specifieke JoHo donateurs- en abonneevoordelen en kortingen komen later in dit formulier aan bod

Assurantiebelastingkorting:

 • De premies zijn bij JoHo zonder assurantiebelasting. Er zal dus geen assurantiebelasting door JoHo worden doorberekend
 • Assurantiebelasting is een toeslag van 21%. Dit percentage wordt berekend over groot deel van de dekkingen en soms over een deel van een dekking
 • Bij het premiebedrag op de polis staat het bedrag dat betrekking heeft op de assurantiebelasting wel vermeld

Poliskorting:

 • De administratie-, wijzigings- en poliskosten (€7,50) worden niet in rekening gebracht bij het aanvragen van de verzekering

Premies:

 • De vermelde prijzen zijn de premies per maand per persoon.

Overzicht per pakket (exclusief bovenstaande kosten en kortingen)

 

Basis

Extra

All-In

EUROPA

 

 

 

Standaard

€25,00

€31,00

€36.00

Super

€35,00

€42,50

€49,00

Super+

€42,00 €50,00 €56,50

WERELD

 

 

 

Standaard

€30,00

€37,50

€44,00

Standaard incl. VS

X

€41,00

€48,00

Super

€40,00

€49,50

€58,00

Super incl. VS

X

€54,00

€64,00

Super+

€48,00 €58,00 €66,50

Super+ incl. VS

x €62,50 €62,50

 

   3.2 - Lopende zorgverzekering aangeven (indien van toepassing)
   Heeft de verzekerde een geldige Nederlandse zorgverzekering?

   4 - Verzekerden en medeverzekerden aangeven

   Extra uitleg

   Verzekerden

   • Bij de 'Verzekerden' gaat het erom wie je wil verzekeren
   • Bij een schadeverzekering, zoals de Special ISIS verzekering, is de Verzekerde, de persoon waarvoor geldt dat door hem geleden gedekte schade recht geeft op schadevergoeding.
   • De Hoofdverzekerde is degene aan wie de schadevergoeding, als daar sprake van is, zal worden uitgekeerd.
   • de Special ISIS kan alleen worden afgesloten voor mensen tot en met 65 jaar. Bij de Optie All-in (primaire ziektekostendekking) is de maximale leeftijd voor verzekerden 55 jaar. Wanneer de verzekering met All-in dekking voor ziektekosten is afgesloten door iemand jonger dan 55, stopt de dekking zodra de verzekerde de leeftijd van 55 jaar bereikt. Als je ook volledige medische dekking wilt in de VS dan is de maximumleeftijd 45 jaar.
   • Voor verzekerden onder de 18 geldt dat er een meerderjarige verzekeringnemer moet zijn, daarover meer bij stap 5

   Medeverzekerden

   • Naast de (hoofd)verzekerde kunnen er ook (maximaal 8) medeverzekerden worden toegevoegd.
   • Zie het onderdeel 'Reisgenoten & Medeverzekerden' voor meer uitleg.

   Reisgenoten & Reisgezelschap

   • Wanneer de verzekerde terug wil komen omdat de medereiziger (reispartner) voortijdig terugkeert naar Nederland (bijvoorbeeld i.v.m. een sterfgeval of ernstig ziekte van een direct familielid), moet men altijd kunnen aantonen dat men samen reist. Je kunt bij het onderdeel 'Reisgenoten & Medeverzekerden' de gegevens invullen
   Verzekerden
   Geslacht
   Heeft de verzekerde nu een woonadres in Nederland (België of Duitsland)
   Woonadres & Gegevens
   Postadres (voor wie geen woonadres heeft of elders post wil ontvangen)
   Wil je op een ander adres, ipv je huidige adres, tijdens je reis eventuele post ontvangen?
   Medeverzekerden en reisgenoten
   Wil de verzekerde samen met een medereiziger op één polis?
   Mee te verzekeren reisgenoot/reisgenoten
   Geslacht

   5 - Verzekering afsluiten, betalen en aanvaarden

   Extra uitleg verzekeringnemer

   Verzekeringnemer

   • De verzekeringnemer is de persoon die de polis afsluit bij de verzekeraar en die meestal de premie betaalt. Officieel is hij of zij ‘de contractspartij’, degene die een handtekening onder het contract zet. Dat wil zeggen degene die het formulier ondertekent en de slotvragen beantwoordt
   • De verzekeringnemer draagt ook zorg voor de juiste informatie als vertrek-, en terugkomstdatum en welke dekkingen moeten worden verzekerd.
   • Dit kan dus iemand anders zijn dan degene die verzekerd moet worden. Voorbeelden:
    • Een ouder kan een verzekering afsluiten voor een van de kinderen
    • Een vriendin kan een verzekering afsluiten voor een vriend
    • Een organisatie kan een verzekering afsluiten voor een deelnemer of medewerker (neem contact op als je vragen hierover hebt)

   Aanvrager (verzekeringnemer) is jonger dan 18 jaar

   • Is de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt dan zal de verzekering alleen rechtsgeldig kunnen worden afgesloten door de ouder of de voogd.
   • Is de leeftijd van 16 jaar bereikt dan kan de verzekering worden afgesloten met toestemming van de ouders of de voogd. De aanvrager van de verzekering kan dan aangeven dat deze toestemming aanwezig is, met daarbij de contactgegevens van de ouders of voogd.
   • Is de leeftijd van 18 jaar bereikt dan kan deze verzekering rechtsgeldig worden afgesloten door de aanvrager (verzekeringnemer) van de verzekering.

   Verzekeringbetaler

   • De verzekeringbetaler is diegene bij wie de verzekeringspremie wordt afgeschreven of wie de verzekeringspremie overmaakt.
   5.1 - Verzekeringnemer en contactpersoon aangeven
   Wie gaat de verzekering afsluiten?
   "ik sluit de verzekering voor mezelf en evt medereizigers af"
   "ik sluit de verzekering voor iemand anders af"
   Gegevens verzekeringnemer
   Geslacht verzekeringnemer
   Adres verzekeringnemer
   Contactpersoon

   Heeft de aanvrager van de verzekering de leeftijd van 16 jaar bereikt, maar is deze jonger dan 18 dan kan de verzekering worden afgesloten met toestemming van de ouders of de voogd. De aanvrager van de verzekering kan dan aangeven dat deze toestemming aanwezig is, met daarbij de contactgegevens van de ouders of voogd, geef dan hier de gegevens van (een van) de ouders of voogden op. In andere gevallen kan je hier doorgeven met wie JoHo contact kan opnemen indien het contact met de verzekerde rechtstreeks niet lukt

   Contactpersoon in Nederland
   5.2 - Betalingsgegevens aangeven
   Machtiging
   Akkoord e-mail

   Gegevens incassant
   JoHo
   Stationsweg 2D
   2312 AV Leiden, Nederland
   Incassant ID: NL87ZZZ281004790000

   5.3 - Slotteksten, acceptatieteksten en slotvragen beantwoorden
   Slotvragen
   Uitleg bij slotvragen
   • Als je een verzekering aanvraagt, heb je een mededelingsplicht. Hiermee bedoelt men dat je verplicht bent om de vragen in dit aanvraagformulier eerlijk te beantwoorden.
   • Dit geldt voor jezelf en de mogelijke andere personen waarvoor je deze verzekering afsluit (of andere belanghebbenden zoals medeverzekerden of echtgenoot)
   • Bij het beantwoorden van de vragen is niet alleen wat je zelf weet belangrijk, maar ook wat andere meeverzekerde personen weten.
   • Het feit dat je ooit verdacht bent geweest van het plegen van een strafbaar feit heeft geen directe gevolgen voor het afsluiten en geldigheid van je verzekering als het een lichte overtreding betreft.
   • Vragen waarvan je denkt dat de antwoorden bij de verzekeraar bekend zijn, moet je toch zo compleet mogelijk beantwoorden. Doe je dit niet, dan kun je bij schade minder uitbetaald krijgen of zelfs geen vergoeding krijgen.
   • Als blijkt dat je de verzekeraar (Goudse verzekeringen) bewust onjuiste informatie hebt gegeven, mogen zij de verzekering opzeggen. Zij mogen de verzekering ook opzeggen als ze informatie ontdekken waardoor ze de verzekering nooit geaccepteerd zouden hebben.

    

   Heb jij of een ander persoon waarvoor je deze verzekering afsluit, in de afgelopen 2 jaar, 2 of meer schades ingediend op een reis- of annuleringsverzekering?
   Heeft een verzekeraar in de laatste 8 jaar een verzekering geweigerd of opgezegd van jou of een andere verzekerde persoon? Of kon een verzekering pas geaccepteerd of vervolgd worden na het verhogen van de premie of uitsluiten van situaties?
   Ben jij, of één van de andere belanghebbenden, ooit verdacht geweest van het plegen van een strafbaar feit?
   Acceptatietekst, Slottekst & Overige mededelingen

   Voorwaarden & gegevens

   • De verstrekte gegevens en nog te verstrekken gegevens kunnen worden opgenomen in het door De Goudse aangehouden cliëntenbestand. Hierop is een privacyreglement van toepassing.
   • De aanvrager (verzekeringnemer) verklaart de toepassing van de algemene voorwaarden, die bij de organisatie ter inzage liggen, te aanvaarden.
   • De aanvrager (verzekeringnemer) verklaart de vragen juist en volledig hebben beantwoord, de voorwaarden, verzekeringskaart en privacyverklaring te hebben gezien en hiermee akkoord te gaan, en de verschuldigde premie en kosten te voldoen

   Acceptatie

   • Je aanvraag is geaccepteerd op het moment dat je het polisblad hebt ontvangen. De verzekering gaat in op de ingangsdatum die je hebt aangegeven.
   • Je verklaart met de aanvraag van deze verzekering dat de vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid zijn beantwoord en dat je hiermee de aangevraagde verzekering wilt verkrijgen. De plicht om informatie te verschaffen omvat alles wat van belang kan zijn voor het beoordelen van het te verzekeren risico en de persoon van de aanvrager en/of verzekerde. Vragen waarvan je het antwoord al bij De Goudse / ISIS (de verzekeraar) bekend veronderstelt, dien je toch volledig te beantwoorden.
   • Feiten en omstandigheden waarnaar is gevraagd en die je bekend worden nadat deze aanvraag is verzonden, maar voordat De Goudse / ISIS definitief over de aanvraag heeft beslist, moet je alsnog meedelen. Als er bij deze verzekering, naast jezelf, nog een of meer andere verzekerden zijn die minimaal 16 jaar oud zijn, dan dien je JoHo ook de feiten en omstandigheden te melden die aan deze persoon of personen bekend zijn of behoren te zijn. Als na het afsluiten van de overeenkomst blijkt dat één of meer vragen onjuist of onvolledig zijn beantwoord, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Als je hebt gehandeld met de bedoeling om De Goudse / ISIS te misleiden of De Goudse / ISIS bij kennis van de werkelijke stand van zaken de verzekering niet zou hebben gesloten, heeft de verzekeraar ook het recht om de verzekering op te zeggen.
   • Met deze aanvraag verklaar je de toepassing van de polisvoorwaarden te aanvaarden. Deze liggen ter inzage in de JoHo support centers en zijn in te zien op de website van JoHo of worden meegestuurd bij het afgeven van de polis.
   Verwerking persoonsgegevens & overige mededelingen
   • JoHo is niet verantwoordelijk voor drukfouten, onjuistheden en tussentijdse wijzigingen met betrekking tot de informatie op de website. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden; voor de exacte dekking verwijzen wij naar de polisvoorwaarden.
   • The JoHo is officieel tussenpersoon verzekeringen.

   Verwerking persoonsgegevens:

   • Bij de aanvraag van een verzekering en andere financiële diensten worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door De Goudse verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Een consumentenbrochure van deze Gedragscode kunt u opvragen bij De Goudse. De volledige tekst van de Gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon 070-3338500). In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan De Goudse uw gegevens inzien bij de Stichting Centraal Informatie Systeem voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS) te Den Haag. Dit gebeurt om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.

   Fraude:

   • Onder fraude verstaan wij het onder valse voorwendselen (trachten te) verkrijgen van een (periodieke) uitkering, aanspraak of verzekeringsdekking waarop in werkelijkheid geen recht bestaat.
   • Fraude (geheel of gedeeltelijk) heeft tot gevolg dat erin het geheel geen (periodieke) uitkering of aanspraak zal worden toegekend, dan wel verzekeringsdekking zal worden verleend. Voorts kan fraude tot gevolg hebben dat:
    • er aangifte wordt gedaan bij politie of Openbaar Ministerie;
    • tot beëindiging van de verzekering(en) zal worden overgegaan;
    • er registratie plaatsvindt in het tussen verzekeraars gehanteerde signaleringssysteem;
    • terugvordering plaatsvindt van de eventueel reeds gedane uitkering(en) en de geldswaarde – van onterecht toegekende aanspraken, dan wel verzekeringsdekking alsnog zal worden ontzegd;
   • terugvordering plaatsvindt van eventueel reeds gemaakte kosten ter vaststelling van een aanspraak of het recht op een (periodieke)uitkering.

   Toepasselijk recht en klachten:

   • Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunt u voorleggen aan de Klachtencommissie De Goudse, Postbus 9, 2800 MA Gouda. Wanneer het oordeel van de Klachtencommissie voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-3552248. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.kifid.nl.
   Akkoord met slottekst en acceptatietekst
   Slotverklaring

   6 - Verzekeringsrelatie met JoHo aangeven

   Ben je JoHo donateur of abonnee?
   Hoe ben je bij JoHo terecht gekomen?
   Bemiddelings- & Reisorganisaties
   Reis- of vacaturewebsite

   Heb je alle stappen doorlopen om de Special ISIS verzekering aan te vragen dan kun je op de knop 'Indienen & Verzenden' drukken.

   • Mocht je verplichte velden nog niet hebben ingevuld, dan wordt het formulier nog niet verzonden.
   • Scrol naar boven of beneden om deze velden (je herkent ze aan de rode omcirkeling) alsnog in te vullen.
   • Druk vervolgens weer op 'verzenden' en het formulier wordt verzonden als alle verplichte velden zijn ingevuld.
   • Na een succesvolle verzending verschijnt de tekst in beeld dat je aanvraag is ontvangen.
   • In je mail ontvang je het bericht van de ontvangst van je aanvraag en lees je meer over het gebruik van je online accountpagina

   Een goede reis, een zinvolle ervaring, bijzondere avonturen, en behouden thuiskomst gewenst!