Disclaimer

JoHo & Verzekeringen

 • De door JoHo op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst.
 • De door JoHo verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
 • Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. JoHo kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. JoHo en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. JoHo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door JoHo worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van JoHo.
 • Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van JoHo omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.
 • Bij de berekeningen op de site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Klachten en geschillen

 • Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Wilt u een klacht indienen dan kan dit per e-mail naar info@joho.org of schriftelijk onder vermelding van ‘klacht’ naar:
  • JoHo
  • Klachtenservice JoHo
  • Paviljoensgracht 18
  • 2512 BP Den Haag
 • Als wij er, naar uw mening, niet in slagen om het probleem tot uw tevredenheid op te lossen, kunt u zich wenden tot:
  • Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
  • Postbus 93257
  • 2509 AG DEN HAAG
  • Telefoon: 0900-FKLACHT: 0900-3552248
  • Internet: www.kifid.nl