Annuleringsverzekeringen

specialisis_annuleringsverzekeringen_1200x500px
 • Een annuleringsverzekering vergoedt de annuleringskosten van het annuleren van een geboekte reis indien je niet in staat bent de reis ook daadwerkelijk te gaan maken. Bijvoorbeeld als gevolg van familie-omstandigheden, ongeval, ziekte of soms ook het niet halen van een examen.
 • Ook wordt het niet-genoten deel van de reis vergoed indien de reis door één van de verzekerde omstandigheden voortijdig wordt afgebroken of onderbroken, door bijvoorbeeld ziekenhuisopname.
 • Lees verder op joho.org over annuleringsverzekeringen
  • Wat zijn annuleringsverzekeringen?
  • Waarom een annuleringsverzekering?
  • Welke factoren spelen een rol?
  • Hoe hoog is je te verzekeren reissom?
  • Wat wil je verzekeren?
  • Kan je het combineren met een reisverzekering?
  • Kan je de reissom terugkrijgen bij het afbreken van je reis?
  • Tot wanneer kan je de verzekering afsluiten?
  • Reis je samen met iemand?
  • Zijn er omstandigheden die je graag gedekt wilt hebben?
  • Waarom verzekeren via JoHo?